Novinky:

 

MENUSborZás. jednotkaTechnikaFoto & videoHistorieKontakt

Diskuse

Odkazy

 

Obec Určice

 

 

 

Historie

První myšlenka na založení hasičského sboru v Určicích vzešla od tehdejšího kaplana důstojného pána Františka Svobody po požáru 28 domů v Alojzově 17.září 1888.
 

Říjen 1888 – na schůzi zapsáni první členové SDH – celkem 54 členů.

 

Hasičské heslo – Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci.
 

6.ledna 1889 – první volby do funkcí . První starosta sboru – Matěj Sosík (rolník)
 

21.září 1889 – dovezena první dvoukolová stříkačka s předním povozem pro 9 mužů s příslušenstvím, 100 metrů hadic.
 

V roce 1891 pořízeny první přilby
 

1894 – zásah při povodních 5. května
 

1904 – obec postoupila SDH pozemek se skladištěm
 

1905 – pořízena lejta na dovoz vody k požáru
 

1910 – zakoupena nová čtyřkolová ruční stříkačka
 

Září 1920 – SDH se zúčastnila vítání prvního pana presidenta Masaryka, který jel přes sousední obec Žešov.
 

1924 – zakoupeny černé vycházkové mundůry a založen místní park (vysazena vrba)
 

1930 – obec zakoupila novou motorovou stříkačku (800 l/min)
 

1934 – ve sboru první 3 sestry
 

17. prosince 1937 – založeno soutěžní družstvo 8 dorostenců a 3 dorostenek
 

1938 – nakoupeny nové cvičební kroje
 

19.června 1938 – účast na srazu župy XI. v Prostějově spolu s dalšími okrsky (kolem 900 hasičů) ukázkový pochod k hasičské zbrojnici, předána státní vlajka, převzat župní prapor a trojstupem pochod pod vedením náčelníka župy p. B. Navrátila před radnici. Byla vztyčena státní vlajka a předneseny proslovy. Ten samý den odpoledne – slavnostní otevření sokolovny místního sokola v Určicích.
 

14. srpna 1938 – účast sboru na sjezdu hanácké župy XI. v Kralicích. Celková účast 688 bratří a sester.
 

15. března 1939 – začátek nacistické okupace. Náš sbor musel v této nelehké době provádět různé cvičení. (držet pohotovost na městském hřbitově či pohotovost na Prostějovském letišti) .
 

9. května 1945 – konec jedné (německé) okupace.po nabytí svobody se náš sbor svou pílí opět v krátké době zařadil mezi nejlepší sbory na prostějovském okrese.
 

Březen 1949 – zakoupeno od Národní Obnovy v Praze auto (s karoserkou) – opraveno na potřeby hasičské i sociální (pro záchranu bližního) – zásluhou bratra Františka Pospíšila.
 

1957 – z přebudovaného skladiště opravena naše Hasičská zbrojnice za přispění naší obce, sboru, MNV a předsedy Aloise Drmoly. Bratr Vincenc Bohanes z ONV zakoupil nám nový agregát s veškerým příslušenstvím.
 

1961 – přiděleno 15 dílců nových hadic od MNV
 

24.března 1967 – náš sbor zasahoval (22 bratrů) při požáru v budově OP Prostějov. Obdrželi jsme nejvyšší pochvalné uznání z ministerstva. Téhož roku konečně opraven, upraven, oplocen a natřen náš park. Zakoupeny vycházkové stejnokroje. Zásluhou předsedy A. Drmoly obdrženo od MNV auto k hasičským účelům.
 

11. listopadu 1970 – pochvalné uznání ONV, Okresní inspekcí požární ochrany – za vzorné plnění svých povinností.
 

1971 – zakoupeno 11 slavnostních stejnokrojů.
 

Říjen 1971 – slavnostní otevření parku – Martinská zábava.
 

Jaro 1972 – do parku umístěny stoly, lávky, elektrické světlo. Zásluhou MNV přidělen požární stroj P.S. 12 s veškerým vybavením. Zásluhou bratra Františka Pospíšila byl do parku dovezen žulový finský bludný balvan (z křenovského úvozu) k okrase parku.
 

15.července 1973 – návštěva jugoslávského družstva požárníků na brněnské mezinárodní soutěži.
 

Od roku 1973 – se naši členové podílejí na dárcovství krve.
 

1976 – založena dvě družstva žáků.
 

23. září 1976 – započato s budováním základů nové hasičské zbrojnice.
 

23. května 1980 – otevření nové požární zbrojnice spojené s oslavou 92. výročí založení SDH.
 

9. května 1981 – otevřená nová Mateřská školka v Určicích
 

9. srpna 1981 – bouře, průtrž mračen, zatopené sklepy v novostavbách u školy.
 

6. listopadu 1982 – betonování základů hřbitovní zdi
 

11. května 1987 – Okresní výbor S.P.O. Prostějov přidělil našemu spolku Avii s celým vybavením včetně agregátu.
 

1988100. let založení SDH – průvod obcí, pořízení tabla – 68 členů. 700 let založení Určic – sjezd rodáků. V parku zbudován prodejní stánek, zabudovány nové stoly a lavice.
 

1989 – Sametová revoluce. Zhotoven stánek pro hudebníky v parku.
 

1991 – Obecní úřad nechal opravit sochu sv. Floriána, patrona hasičů. Socha byla zbudována občany roku 1766 na ochranu proti tehdy častým ohňům. Je chráněna Památkovým úřadem.
 

1995 – 85 členů
 

1996 – stará zbrojnice poskytnuta zahrádkářům jako sběrna ovoce. Zřízena přípojka vody do parku.
 

6. – 7. května 1997 – veliký požár ve dvoře skladiště OMEGA hasilo 8 sborů včetně nás
 

Červen 1997 – naše účast při záchranných pracích po povodni v Troubkách.
 

1999 – zaveden plyn do hasičské zbrojnice
 

2002 – ustanovena zásahová jednotka obce (10 členů z našich řad)

 

Duben 2002 – zakoupen nový stroj pro soutěžní družstvo a starý opraven
 

Srpen 2002 – pomoc při povodních v Čechách
 

Březen 2003 – od HZS Prostějov zapůjčena Tatra T148 CAS 32 na 5 let
 

2004 – Obec nám zakoupila 6 nových vycházkových uniforem, zakoupena elektrocentrála.
 

8. a 9. dubna – pomoc při povodních Olomouc – Černovice.
 

3. února 2007 - účast na „velkolepém“ pohřbu místního faráře pátera J. Jiříčka.
 

7. května 2007 – účast při požáru v Gale - Krasicích.
 

2008 – díky dotacím z obce, kraje, okresu a vlastní kase nakoupeno : sportovní přilby, štafetové hadice, dvě kalová čerpadla, dvě polohovací proudnice, nové bundokošile a zimní čepice. Byl vydán OSH ČMS „Almanach zasloužilých hasičů a nositelů Řádu sv. Floriána okresu Prostějov“. Máme zde zástupce bratra Josefa Koukala – Řád sv. Floriána. Náš sbor oslavil výročí 120. let založení.

 

2009 – díky dotacím z obce, kraje a sponzorskému daru od Ing. Adamce pořízeny dýchací přístroje. Sportovní družstvo se rozrůstá o mladé a nadějné hasiče. Předělána sportovní mašina z PPS 16 na PPS 18.

 

2011 - Od Olomouckého kraje SDH Určice dostalo letos přidělenu dotaci na podporu projektu: Příprava na oslavy 125 let hasičů v Určicích. A to 20 000 Kč na pořízení vycházkových uniforem, k této částce si přidáme vlastní prostředky a zakoupíme 7. ks vycházkových uniforem. 

 
 © 2010 MOJE:-)